Image

PRZYSZŁOŚĆ AI

Z badania* zleconego przez z Komisję Europejską „European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence” w którym wzięli udział przedsiębiorcy z UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii wynika, że:

  • 42% przedsiębiorców korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, a w Polsce 34% firm
  • 18% przedsiębiorców planuje wdrożenie AI w ciągu najbliższych 2 lat, a w Polsce 22%
  • 56% firm mających za sobą pierwsze wdrożenia chce zwiększać ich liczbę

CYFROWA TRANSFORMACJA MARKETINGU I REKLAMY

Międzynarodowa agencja badawcza Global Market Insights definiuje następujące obszary w handlu detalicznym jako priorytetowe do wykorzystania sztucznej inteligencji:

• automatyzacja merchandisingu
• analityka predykcyjna
• zautomatyzowana reklama osobista
• optymalizacja układu powierzchni handlowej

Image
Dogłębne badanie grupy docelowej

Marketing spersonalizowany

Synchronizacja czasu i przestrzeni

Dynamiczna mapa ciepła zoptymalizuje rozplanowanie powierzchni handlowej, zwiększy efektywność jej wykorzystania oraz skróci czas obsługi klienta.

Bezpieczny sklep


System MAIA pozwala zadbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów bez naruszania ich przestrzeni osobistej. Moduł MAIA STM pozwoli mierzyć ich temperaturę bez kontaktu i z dużą dokładnością, a także identyfikować stosowanie masek ochronnych i przestrzeganie dystansu społecznego.

Podczas interakcji z kupującym system MAIA monitoruje informację zwrotną: jak długo kupujący był zainteresowany przekazem reklamowym i jaką reakcję w nim wywołał. Pozwala to nie tylko generować spersonalizowane reklamy, ale także śledzić ich skuteczność poprzez dostosowywanie strategii marketingowej w czasie rzeczywistym.

Takie dyskretne zdobywanie uwagi klienta okazuje się skuteczniejsze, ponieważ nie odstrasza nadmierną inwazyjnością i jednocześnie wywołuje w klientach odczucie, że są to ich własne potrzeby i pragnienia.